top of page

REGLER

15. juni åpnet regjeringen for offentlige arrangementer med inntil 200 personer, forutsatt at deltakerne kan holde én meters avstand til hverandre. På vårt arrangement har vi satt grensen på 150, for å være helt sikre på at det blir god plass til alle. 

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme, og dette er et generelt råd til hele befolkningen. Arrangøren har ikke et ansvar for at dette overholdes, men skal legge til rette for smitteforbyggende tiltak.

Vi som arrangør er ansvarlig for:

  • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing

  • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet

  • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

  • å følge relevante standarder om smittevern, blant annet ved å sørge for at håndvask eller hånddesinfeksjon er lett tilgjengelig

Les om hvilke tiltak vi har innført for å ivareta din sikkerhet under arrangementet:

bottom of page