SAMtidskapsel (foto: Sigrid Erdal)
SAMtidskapsel plakat.png